Biography

Gaia Armyrantis Trampedach er en ung kunstner, som er opvokset på Bornholm, og som nu bor i København. Efter en 3-årig kunstnerisk uddannelse i Jylland, bragte hun sine evner fra både den klassiske tegneskole og fra det mere eksperimenterende virke med tilbage til øen, hvor hun i 2017 etablerede sit atelier i Østermarie. Her begyndte hun for alvor at male og udvide sit kunstneriske univers. I 2021 tog Gaia til København for at studere ved VERA skole for kunst og design og har derigennem arbejdet på hendes nyeste værker. Gaias motivverden bevæger sig nysgerrigt og foranderligt i udtryksform, hvor hun udforsker menneskets krop og sind, vores omgang med hinanden og naturen. Hun formår at gengive groteske og ubehagelige fænomener med en æstetisk sensitivitet, der giver værkerne en urovækkende og kontrastfyldt skønhed. Værkerne bliver blandt andet udarbejdet gennem tegning, maleri og skulptur. Gaia har siden 2018 undervist i croquis tegning i sit atelier på Bornholm. Derudover har hun både haft undervisningsforløb for børn på Bornholms Billedskole i Rønne og på Oluf Høst museet i Gudhjem. Udover udstillinger på både Bornholm og fastlandet har Gaia også medvirket i DR1’s program Danmarks Bedste Portrætmaler i 2019 og i flere af TV2/Bornholms programmer. ___ Gaia Armyrantis Trampedach is a young artist who grew up on Bornholm and now lives in Copenhagen. After a 3-year artistic education in Jutland, she brought her skills from both the classical drawing school and from the more experimental work back to the island, where in 2017 she established her studio in Østermarie. Here she really began to paint and expand her artistic universe. In 2021, Gaia went to Copenhagen to study at VERA School of Art and Design and has worked on her latest works through this. Gaia's world of motifs moves curiously and changeably in form of expression, where she explores the human body and mind, our relationship with one another and nature. She manages to reproduce grotesque and unpleasant phenomena with an aesthetic sensitivity that give the works a disturbing and contrasting beauty. Gaia’s art mediums include drawing, painting and sculpture. Since 2018, Gaia has been teaching croquis figure drawing in her studio on Bornholm. In addition, she has taught courses for children at Bornholm's Art School in Rønne and at the Oluf Høst Museum in Gudhjem. In addition to exhibitions on both Bornholm and the mainland, Gaia has also participated in DR1's program Denmark's Best Portrait Painter in 2019 and in several of TV2/Bornholm's programs.

Languages: dansk, engelsk

Work

Upcoming experiences

Reviews 5.00 (24)