Derfor skal du kende til farvesymbolik

28 Jul 2022 · 3 min read · Danish

Derfor skal du kende til farvesymbolik

Anette Eriksen │ ARTXP Blogger & Art Ambassador

Du står foran et stort maleri på et kunstmuseum. Du betages af maleriets blå farve og de stærke gule solstrejf får dig straks i godt humør.

At blive påvirket følelsesmæssigt af farverne omkring os er ikke noget nyt, men ved du, hvordan man evt. kan bruge farver i den kreative proces, og kender du til farvernes kulturelle eller universelle betydning?

I det følgende kan du lære mere om farvesymbolik og dens betydning kulturelt og universielt.

Farvernes kulturelle betydning

Farver og deres betydning kan være forskellige alt efter, hvor vi befinder os i verden.

Rødt konnoterer, som andre farver både negativt og positivt alt efter, hvilken sammenhæng den findes i.

I Vesten betyder rødt ‘stop’ i et lyskryds eller en person kan ‘se rødt’, hvilket hentyder til at personen bliver rasende.

Rødt relateres også til passion, kærlighed eller liv med blodets røde farve.

Rød står for lykke i Kina, hvor bruden ofte bærer en rød brudekjole, hvorimod rødt i Sydafrika betyder sorg.

Blå forbindes ofte med ro og kan virke beroligende.

Flyselskaber anvender ofte den blå farve for at virke beroligende på urolige eller nervøse passagerer. I en religiøs sammenhæng stod den blå farve i det gamle egypten som noget guddommeligt og religiøst.

I Hinduismen er forskellige guder angivet med blå hud. Derudover forbindes den blå farve med havet og himlen. Omvendt kan den blå farve også virke kold eller passiv.

Gul knyttes mange steder i verden sammen med jalousi eller bedrag og fx ‘det gule kort’i fodbold, der repræsenterer ‘advarsel’.

Der tales også om ‘gul journalistik’ i USA som værende useriøs eller uetisk journalistik. Tager man derimod til Egypten associere den gule farve sorg og i Indien symboliserer gul, købmænd og landmænd.

Grønt lys angiver i mange lande, at det er sikkert, at fortsætte kørslen i et lyskryds, og forbindes derfor med sikkerhed.

At få et “greencard” i USA betyder for immigranter, at de permanent har lov til at opholde sig i landet.

Omvendt forbindes grønt også med fattigdom både i USA og i EU. I Danmark taler man også om ‘at være grøn’, når man er nybegynder. Grøn bruges også, når man skal udvise harmoni eller balance.

Farvernes betydning: Personligt

Selvom farver kan have kulturelle og universelle betydninger kan vi også opfatte farver helt individuelt. Denne individuelle betydning kommer fra vores egne oplevelser med en given farve.

Derudover spiller vores alder og køn også en rolle, når der tales om, hvordan farver kan påvirke os. Således kan en gul farve fx påvirke humøret i en positiv retning for nogle,mens den gule farve for andre kan have en negativ betydning.

En bevidsthed om farvernes betydning og konnotationer kan være en god guide, når man fx vil udtrykke sig kreativt, således at man kan signalere og udtrykke den stemning eller de følelser man gerne vil i sine værker.

Kom med på en af ARTXP's mange kreative oplevelser og udforsk hvordan de forskellige farver påvirker dine følelser!

Become a Hosting Artist Today

Earn a valuable income from your creative skills